Projekt „Modernizacja systemu grzewczego na obiekcie Klasztor Góra św. Anny ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zrealizowany przez PHU PROMONT Sp.J